Dialyse nieuws

Welkom op de website van de vdt

De doelstelling van onze internetsite is:
"Via de elektronische snelweg de kennis op dialysegebied te delen en zodoende te vergroten".
Er wordt gestreefd naar een grote interactiviteit van de gebruikers onderling.
Deze interactiviteit speelt zich vooral af op het discussieplatform.
Behalve het deelnemen aan discussies is het mogelijk het programma van de volgende dialysedag te lezen.
____________________________________________________________________________________ 

Laatste wijzigingen:

 

____________________________________________________________________________________

Laatste forum onderwerpen:

 
Find us on Linked in